Die agenda vir die volgende vergadering sal binne een week na die vorige vergadering hier geplaas word. Lede moet hulself vergewis van hul take en sorg dat hul betyds werk maak daarvan.