Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Office Bearers

Uitvoerend

Uitvoerende President Andr´┐Ż Van der Merwe 0824601220
Vise President Johan Kapp 0824926200
Uitvoerende Skietaktiwiteits Hoof
Vise President Andre Le Grange 27823225388
Vise President Frans Heinlein 082 876 0614
Vise President Jan van Blerk Portfolio: Vise President
082 770 5557
Uitvoerende Voorsitter Nico Wepener 0834074512
Uitvoerende Ondervoorsitter Hansie Botha 0832900738
Uitvoerende Web & Databasis Hoof Portfolio: Web en Databasis
Uitvoerende Ondervoorsitter Charles Pieterse Portfolio: Uitvoerend Ondervoorsitter
084 444 0306
Tak Voorsitter -SOUTPB Portfolio: Tak Voorsitter
Uitvoerende Tesourier Pieter Wentzel 0824461784
Uitvoerende Bestuur Sekretaresse Debbie Gibson Portfolio: Uitvoerende Bestuur Sekretaresse
0844818749
Uitvoerende Kantoorbestuurder
Tak Sekretaresse/ Kantoorbestuurder -PTBURG Portfolio: Tak Sekretaresse/Kantoorbestuur
Uitvoerende Opleidings Hoof Tinus Erasmus Portfolio: Uitvoerende Opleidings hoof
0827390414
Uitvoerende Trofeemeet Hoof Nicholaas Willem Ligthelm 083 233 7505
Tak Voorsitter -POTTIES Alric Forssman Portfolio: Tak Voorsitter/Tesourier
0828701911
Tak Voorsitter -MAGALIES Paul Grobler 27824123497
Tak Voorsitter -LETABA Philip Robinson 0835149840
Tak Voorsitter -PTBURG JP Morton Portfolio: Tak Voorsitter
0835003802
Tak Voorsitter -WTBERG Jannie Engelbrecht Portfolio: Tak Voorsitter & endosemente
073 131 9809
Tak Voorsitter -KRTART Hennie Cordier Portfolio: Tak Voorsitter
0838665377
Tak Ondervoorsitter -PTBURG Stan Rodgers Portfolio: Tak Ondervoorsitter
0828860226
Tak Ondervoorsitter -POTTIES Francois Cilliers Portfolio: Tak Onder Voorsitter Potties
0828221790
Tak Ondervoorsitter -WTBERG Japie Cilliers Portfolio: Hoof skiiet Aksies & Sosiaal
082 899 0704
Tak Ondervoorsitter -KRTART Jaco Lyon Portfolio: Tak Ondervoorsitter
082 550 4208
Tak Ondervoorsitter -WTBERG Jandre Van Ellewee Portfolio: Opleiding & Admin
083 652 2052
Tak Ondervoorsitter -KRTART Christo Vorster Portfolio: Tak Ondervoorsitter
0828157709
Tak Ondervoorsitter -MAGALIES Louw Willemse Portfolio: Skietdae
27829522322
Tak Ondervoorsitter -SOUTPB Barend Lombard 0818644808
Tak Ondervoorsitter -LETABA Francois Malan 27832696477
Tak Ondervoorsitter -PTBURG Sakkie Labuschagne Portfolio: Tak Ondervoorsitter
0847175444
Tak Ondervoorsitter -LETABA Louis Naude Portfolio: Administrasie
0823009957
Tak Ondervoorsitter -POTTIES Johann Bornman Portfolio: Tak Ondervoorsitter/Fondsinsameling
0768653322
Tak Ondervoorsitter -SOUTPB Gerald Marallich Portfolio: Tesourier/Ondervoorsitter
0795294335
Tak Tesourier -WTBERG Jan Hoogenboezem 0829402232
Tak Tesourier -PTBURG Ben Redelinghuys Portfolio: Tak Tesourier
0824178857
Tak Tesourier -MAGALIES C. Koekemoer 27724252381
Tak Tesourier -LETABA Marcel O'Connell 0834153801
Tak Tesourier -KRTART Cobus Du Plessis Portfolio: Tak Tesourier
0828023649
Tak Tesourier -KRTART Adele Vorster Portfolio: Tak Tesourier
0825555159
Tak Sekretaresse/ Kantoorbestuurder -KRTART Portfolio: Tak Sekretaresse/Kantoorbestuur
Tak Sekretaresse/ Kantoorbestuurder -LETABA Liesel Roos Portfolio: Letaba Tak Kantoorbestuurder
0842161861
Uitvoerende Bestuursinligting / Executive Management Information
 
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV