Die volgende lede is bekroon met die BJV se Ere Lid Status:

 

 

 

 

Hierdie status terkenning wor gegee aan lede wat minstens 40 jaar diens.......