Bosveld Jagters- en Wildbewaringvereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging
Office Bearers

Uitvoerend/Hoofkantoor

Uitvoerende President Johan Kapp Portfolio: Uitvoerende President
0824926200
Uitvoerende Skietaktiwiteits Hoof
Vise President Andre Le Grange 27823225388
Vise President Nico Wepener 0834074512
Vise President Jan van Blerk Portfolio: Vise President
082 770 5557
Uitvoerende Tesourier Pieter Wentzel 0824461784
Vise President
Uitvoerende Voorsitter Hansie Botha 0832900738
Uitvoerende Ondervoorsitter Paul Grobler Portfolio: Uitvoerende Ondervoorsitter
27824123497
Uitvoerende Ondervoorsitter Jannie Engelbrecht 073 131 9809
Uitvoerende Bestuur Sekretaresse Liesel Roos 0842161861
Uitvoerende Administratiewe Beampte
Uitvoerende Opleidings Hoof Tinus Erasmus Portfolio: Uitvoerende Opleidings hoof
0827390414
Tak Bestuursinligting / Branch Management Information
 
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV