Hierdie lede word deur hul tak voorsitters aangewys en is hoofsaaklik in raadgewende hoedanigheid op die lys