Kyk gerus na wat daar van elke bestuurslid verwag word op die aangehegte PDF leêr.