Hier word die notule van die laaste vergadering en die agenda vir die volgende vergadering geplaas. Lede word versoek om dit self uit te druk en saam te bring vergadering toe indien hulle dit benodig tydens die vergadering. Gedrukte agendas en notules sal nie meer by vergaderings beskikbaar wees nie.