Letaba tak se Groeperingskietkompetisie 16 Oktober 2010 - Alle uitslae van gemete teikens

- Teikens gediskwalifiseer word nie hier gelys. Onthou ook dat elke skut net een prys per kategorie

kon wen, dus kan jou naam dalk meer as een keer verskyn onder bv die top 5 van 'n kategorie, maar

jy het net een prys gewen