KRITERIA VIR TOEKENNING VAN

GEVORDERDE JAGTERSTOEKENNING

Hierdie is nie 'n kwalifikasie nie, maar wel 'n toekenning.

VOORVEREISTES:

CHASA Bekwaamheidsertifikaat PLUS sertifikate vir suksesvolle aflegging van minstens 2 ander kursusse, byvoorbeeld boogjag, handwapen, CHASA trofeemeet ensovoorts.  (Sien lys van CHASA kursusse).

MINIMUM JAGERVARING:

10 Jaar, en minstens 10 meetbare eetbare spesies suksesvol gejag (Foto bewys, jagter en dier saam op foto).

Bewyslewering deur die kandidaat, en assessering daarvan deur die Vereniging se aangewese komitee word aan die diskresie van die individuele vereniging oorgelaat.