Hiermee ons Grondwet vir deeglike insae...enlightened