Bosveld Jagters- en Wildbewaringvereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging
Tak Kontak besonderhede / Branch Contact detail
 
Branch Contact Details

BJV Magaliesberg Tak

072 858 6192 / 084 998 0339 / 082 412 3497

BJV Magaliesberg

ABSA Bank

Rekeningnommer : 405 839 5320

Takkode : 632 005

Verwysing:  Lidno & Van

 BranchStreetAddress 326 Jr Moloto Road
Pretoria 0186

Accredited shooting range
Krokodilspruit Skietbaan
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV