Bosveld Jagters- en Wildbewaringvereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters- en Wildbewaringsvereniging
Tak Kontak besonderhede / Branch Contact detail
 
Branch Contact Details

Uitvoerend/Hoofkantoor

071 871 4710
086 267 5365
Liesel Roos

BJV UITVOEREND

ABSA Bank

Tjek Rek No.:  405 173 2406

Tak:  632 005

Verwysing:  Lid no. & Van

             

 BranchAddress Posbus 1771
Polokwane
0700
 BranchStreetAddress 14 John Smit Street
Tzaneen

Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV